Obowiązkowy punkt na mapie wydarzeń biznesowych

Europejski Kongres Gospodarczy 2017_14.jpg

Podczas tegorocznego Kongresu po raz kolejny padł rekord frekwencyjny. Największa konferencja biznesowa w Europie Centralnej przyciągnęła do Międzynarodowego Centrum Kongresowego i Spodka 9 tys. osób. Ponad 90 proc. z nich deklaruje uczestnictwo w tym wydarzeniu za rok. Tysiące młodych ludzi wzięło udział w organizowanych po raz drugi European Start-up Days i w trzeciej odsłonie projektu Liderzy Przyszłości.

– Z każdym rokiem Europejski Kongres Gospodarczy zyskuje większą rangę w skali krajowej, ale także europejskiej i globalnej – mówi Wojciech Kuśpik, inicjator EEC, prezes Grupy PTWP. – Wzbogacanie programu o wydarzenia towarzyszące, dedykowane młodym ludziom i innowacyjnym biznesom, bardzo poszerzyło horyzonty tej imprezy. Pozytywny odbiór i po raz kolejny rekordowa frekwencja utwierdzają nas w przekonaniu, że rozwijamy się w dobrym kierunku – dodaje.

Słuchacze, paneliści i partnerzy, jak co roku, wzięli udział w badaniach satysfakcji uczestników Europejskiego Kongresu Gospodarczego 2017, przeprowadzonych na reprezentatywnych próbach badawczych przez instytut badawczy BCMM – badania marketingowe. Aż 93,2 proc. słuchaczy oraz 91,8 proc. panelistów zadeklarowało swój udział w kolejnej edycji kongresu w 2018 roku. Uczestnicy docenili przestrzeń, w jakiej odbywa się Europejski Kongres Gospodarczy, uznając za istotny atut organizacyjny lokalizację imprezy w Międzynarodowym Centrum Kongresowym w Katowicach oraz w Spodku. Pozytywnie oceniono komunikację z uczestnikami (przed i w trakcie wydarzenia), system rejestracji oraz standard sal konferencyjnych.

– Uważamy Europejski Kongres Gospodarczy za jedno z kluczowych wydarzeń tego typu w Europie Środkowej. Dla przedsiębiorców z zagranicy oraz przedstawicieli administracji to wydarzenie jest wspaniałą okazją, by spotkać się z polskimi partnerami i zaznajomić się z najnowszymi trendami panującymi w gospodarce, ale również w dziedzinie nauki, badań i innowacji.  Jednym z głównych tematów tegorocznej edycji Kongresu w Katowicach było wydarzenie poświęcone start-upom i scale-upom, w którym wzięło udział około 2,5 tys. uczestników – podkreślają Petr Darmovzal i Renata Romanová, radcy z Wydziału Ekonomiczno-Handlowego Ambasady Czech.

Tegoroczna edycja Kongresu to 132 sesje z udziałem ponad 800 prelegentów. Wśród tematów wiodących znalazły się m.in: nowy pomysł na Europę – przemiany polityczne w Unii; gospodarka po Brexicie oraz prawdopodobieństwo innych exitów; kryzys w postrzeganiu liberalnego kapitalizmu; hierarchia wartości w gospodarce w dobie nowych pokoleń pracowników; IV rewolucja przemysłowa – jak rozwijać przemysł z wykorzystaniem najnowszych technologii i w oparciu o digitalizację; inwestowanie w czasach niestabilności – ryzyko, bariery, odwaga, profity.

W agendzie Kongresu nie zabrakło również sesji poświęconych takim dziedzinom gospodarki i życia publicznego, jak: finanse, innowacje, technologie i człowiek, energetyka i surowce, górnictwo i hutnictwo, zarządzanie, samorządność i polityka regionalna, infrastruktura, rynek zdrowia, transport i logistyka, budownictwo i nieruchomości oraz globalna współpraca gospodarcza.

– Obecność na Kongresie decydentów i wybitnych ekspertów pozwala w sposób pogłębiony przedyskutować najważniejsze kwestie dotyczące polityki energetycznej, spojrzeć na problemy energetyczne zarówno z globalnej perspektywy, jak również z perspektywy regionów i poszczególnych państw. Dlatego już tradycyjne w Kongresie  biorą udział politycy litewscy, ministrowie energetyki oraz przedstawiciele największych spółek energetycznych. Dla energetyków litewskich udział w licznych panelach jest doskonałą okazją do zaprezentowania swojej wizji polityki energetycznej. Jednocześnie chciałbym podkreślić, że Kongres jest tym forum, podczas którego już tradycyjnie odbywają się spotkania dwustronne. Również na minionym Kongresie Minister Energetyki Litwy Pan Žygimantas  Vaičiūnas spotkał się z Ministrem Energii Panem Krzysztofem Tchórzewskim, z Podsekretarzem Stanu w Ministerstwie Energii Panem Michałem Kurtyką oraz prezesami polskich spółek energetycznych PGE Panem Henrykiem Baranowskim i PGNiG Panem Piotrem Woźniakiem. Osobno chciałbym podkreślić spotkanie Pana Ministra Žygimantasa Vaičiūnasa  z wybitnymi ekspertami, politykami i przedstawicielami mediów polskich. Ze szczególną satysfakcją chciałbym odnotować udział w nim Pana prof. Jerzego Buzka. Na Litwie, widzimy duży potencjał dla dalszej konstruktywnej współpracy w zakresie energetyki. Corocznie odbywający się w Katowicach Europejski Kongres Gospodarczy służy jej pogłębianiu i nawiązywaniu nowych kontaktów – mówi Šarūnas Adomavičius, ambasador Republiki Litewskiej  w Rzeczypospolitej Polskiej.

– Europejski Kongres Gospodarczy to z pewnością miejsce niezwykłe, w którym mimo różnorodności wątków, poglądów i tematów panuje przyjazna, sprzyjająca dyskusji atmosfera. Dla mnie, jako przedstawiciela sektora finansowego i aktywnego uczestnika cyfrowej transformacji, istotna była zwłaszcza debata dotycząca cyfrowej gospodarki i cyfrowego społeczeństwa w Europie. W spotkaniu uczestniczyło bardzo zróżnicowane grono przedstawicieli Unii, polskich władz i rynku (ekspertów prawie wszystkich branż działających w Polsce). Oczywiście podczas Kongresu chodzi też o budowanie relacji z potencjalnymi klientami i partnerami. Trudno tu mówić o natychmiastowych korzyściach marketingowych czy wizerunkowych, one działają w dłuższej perspektywie, ale jestem przekonany, że z wieloma osobami spotkam się jeszcze przy okazji biznesowych działań – mówi Joao Bras Jorge, prezes Banku Millennium.

– Zarówno Europejski Kongres Gospodarczy jak i towarzyszące mu European Startup Days to świetne i potrzebne imprezy. W największym spotkaniu biznesowym w Europie Środkowo Wschodniej co roku bierze udział coraz więcej osób, a program jest coraz bogatszy. To dziś obowiązkowy punkt na mapie gospodarczych wydarzeń. Cieszymy się, że możemy aktywnie uczestniczyć w organizacji tego przedsięwzięcia – dodaje Brunon Bartkiewicz, prezesa zarządu ING Banku Śląskiego.

– Obecność na Europejskim Kongresie Gospodarczym w Katowicach, w miejscu, w którym dochodzi do dialogu pomiędzy sektorem prywatnym i publicznym, jest dla nas idealną okazją do przedstawienia i omówienia wpływu dostępnych rozwiązań ICT na istniejące już modele biznesowe oraz nowoczesne usługi takie jak e-administracja, e-edukacja czy też e-zdrowie. Wierzymy, że otwarta wymiana doświadczeń i współpraca biznesu z administracją pozwoli efektywnie wykorzystać istniejące i przyszłe technologie dla rozwoju polskiej gospodarki, przyspieszenia transformacji cyfrowej oraz budowania inteligentnych miast. W trakcie Kongresu odbyliśmy szereg interesujących spotkań i dyskusji. Jesteśmy przekonani, że forma Kongresu sprzyja realizacji celów poszczególnych uczestników – podsumowuje Marzena Śliz, dyrektor ds. public affairs, Huawei Polska.

– Europejski Kongres Gospodarczy w Katowicach to wyjątkowe wydarzenie, które na stałe wpisało się do kalendarza najważniejszych spotkań biznesowych w Polsce. Odbywająca się w trakcie kongresu debata pt. "Przede wszystkim inwestycje", była okazją do rozmowy o kluczowym znaczeniu inwestycji dla współczesnego systemu ekonomicznego i rynku pracy. Poruszyliśmy także kwestię dokonującej się obecnie transformacji od tradycyjnego paradygmatu opartego o przemysł ciężki w kierunku zdywersyfikowanego i innowacyjnego modelu 4.0 – mówi Tomasz Domogała, przewodniczący rady nadzorczej TDJ S.A.

W opinii słuchaczy Kongres pozwala przede wszystkim nawiązywać kontakty użyteczne w pracy i biznesie, a także daje szerszy ogląd trendów i zjawisk gospodarczych pomagający w podejmowaniu decyzji biznesowych. Z kolei paneliści podkreślają dodatkowo znaczenie Kongresu dla prestiżu i wizerunku zaangażowanych w to przedsięwzięcie osób i firm.  

– Na kongresie pojawiłem się w związku z prezentacją projektu OFF Festival, którego jestem pomysłodawcą i dyrektorem. W realizacji takiego wydarzenia biorą udział różni partnerzy, począwszy o dostarczycieli wody i jedzenia,  a skończywszy na prywatnych  mecenasach kultury. Europejski Kongres Gospodarczy sprzyja rozmowom zwłaszcza z tymi drugimi. Moje spotkania koncentrowały się na prezentacji projektu i rozmowach o potencjalnej współpracy. O efektach  będę mógł, mam nadzieję, opowiedzieć nieco później – mówi Artur Rojek, dyrektor artystyczny OFF Festival.

Europejski Kongres Gospodarczy po raz kolejny docenili przedstawiciele władz samorządowych, dla których wydarzenie to jest m.in. platformą nawiązywania współpracy z inwestorami.

– Europejski Kongres Gospodarczy niewątpliwie był olbrzymią szansą na pokazanie możliwości rozwoju turystyki naszej gminy. Tematem przewodnim była Stanica Kamińskiego i teren do niej przyległy. Efekt został osiągnięty. Pojawiło się bardzo wiele ofert. W tej chwili zaczynamy przygotowywać dokumenty dla inwestorów. Na Kongresie pojawiło się wiele ciekawych podpowiedzi, w jakim kierunku Brenna powinna zmierzać. Przy okazji promowaliśmy całą gminę Brenna. Z tego też jesteśmy bardzo zadowoleni – mówi Jerzy Pilch, wójt Brennej.

Wydarzeniem towarzyszącym IX edycji Europejskiego Kongresu Gospodarczego były już po raz drugi European Start-up Days – przestrzeń otwartego dialogu pomiędzy start-upami, inwestorami a organizacjami wsparcia biznesu. 

– Połączenie konkursu start-upów z wydarzeniem tak wielkiej rangi jak Europejski Kongres Gospodarczy to wyjątkowa szansa zarówno dla młodych firm, jak również dla przedsiębiorstw z ugruntowaną pozycją na rynku – podkreśla Magdalena Wąsik, przedstawiciel Start-upu Gradis. – W jednym miejscu i tym samym czasie mogliśmy zaobserwować spotkanie kreatywności, młodej, często zuchwałej energii z wieloletnim doświadczeniem biznesowym i dużą chęcią inwestowania w dywersyfikację prowadzonych działań. Start-up Gradis odwiedził Maroš Šefčovič, wiceprzewodniczący Komisji Europejskiej ds. unii energetycznej, który żywo zainteresował się naszym rozwiązaniem. Ograniczenie zużycia energii i emisji CO2 to jeden z priorytetów Unii Europejskiej. Zostaliśmy zaproszeni do dalszych rozmów na temat wdrożenia innowacyjnego projektowania i sterowania oświetleniem ulicznym na terenie całej UE – dodaje Magdalena Wąsik.

Europejski Kongres Gospodarczy i European Start Up Days 2017 za pośrednictwem telewizji, prasy, radia i portali internetowych relacjonowało ponad sześciuset sześćdziesięciu dziennikarzy reprezentujących 150 redakcji. W efekcie w polskich mediach powstało blisko 5856 publikacji dotyczących lub wzmiankujących obydwa wydarzenia. Ekwiwalent reklamowy, czyli kwota, jaką należałoby przeznaczyć na reklamy o tej samej powierzchni i czasie antenowym, oszacowana na dzień 3 czerwca br. przekroczyła już 30 mln złotych w przypadku Europejskiego Kongresu Gospodarczego i 5 mln złotych dla European Start-up Days.

– Europejski Kongres Gospodarczy w Katowicach to wydarzenie, które na przestrzeni ostatnich lat stało się jednym z najważniejszych spotkań dla przedstawicieli międzynarodowego środowiska biznesowego z Polski i Europy Centralnej. To właśnie tutaj śledzić można najnowsze trendy pojawiające się w poszczególnych sektorach, kluczowych dla gospodarki, co może być pomocne w rozpoznaniu rynku i przygotowaniu nowych strategii dla rozwoju firmy, także tych marketingowych. Będąc reprezentantem branży hotelarskiej, mam okazję obserwować jej dynamiczny rozwój, nie tylko zresztą na rynku regionalnym. Zapotrzebowanie na nowe hotele i usługi hotelowe najwyższej jakości w aglomeracji śląskiej to jeden z efektów związanych z organizowaniem tu takich wydarzeń jak Europejski Kongres Gospodarczy. Ten biznesowy tygiel dostarcza impulsu do tworzenia nowej jakości – mówi Maciej Jaglarz, śląski biznesmen, właściciel m.in. katowickiego Altusa.

 

×
Spodek w Katowicach › Skocz do Spodka

Drogi Użytkowniku!

W związku z odwiedzaniem naszych serwisów internetowych możemy przetwarzać Twój adres IP, pliki cookies i podobne dane nt. aktywności lub urządzeń użytkownika. O celach tego przetwarzania zostaniesz odrębnie poinformowany w celu uzyskania na to Twojej zgody. Jeżeli dane te pozwalają zidentyfikować Twoją tożsamość, wówczas będą traktowane dodatkowo jako dane osobowe zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679 (RODO).

Administratora tych danych, cele i podstawy przetwarzania oraz inne informacje wymagane przez RODO znajdziesz w Polityce Prywatności pod tym linkiem.

Jeżeli korzystasz także z innych usług dostępnych za pośrednictwem naszych serwisów, przetwarzamy też Twoje dane osobowe podane przy zakładaniu konta, rejestracji na eventy, zamawianiu prenumeraty, newslettera, alertów.

Administratorów tych danych osobowych, cele i podstawy przetwarzania oraz inne informacje wymagane przez RODO znajdziesz również w Polityce Prywatności pod tym linkiem. Dane zbierane na potrzeby różnych usług mogą być przetwarzane w różnych celach, na różnych podstawach oraz przez różnych administratorów danych.

Pamiętaj, że w związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługuje Ci szereg gwarancji i praw, a przede wszystkim prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych. Prawa te będą przez nas bezwzględnie przestrzegane. Jeżeli więc nie zgadzasz się z naszą oceną niezbędności przetwarzania Twoich danych lub masz inne zastrzeżenia w tym zakresie, koniecznie zgłoś sprzeciw lub prześlij nam swoje zastrzeżenia pod adres odo@ptwp.pl.

Zarząd PTWP Event Center Sp. z o.o.