Polityka Prywatności PTWP EC

Polityka Prywatności – klauzule informacyjne dotyczące przetwarzania danych osobowych w związku z korzystaniem z serwisów internetowych lub usług dostępnych za ich pośrednictwem

Niniejsza Polityka Prywatności zawiera informacje na temat przetwarzania danych osobowych w związku z korzystaniem z serwisów internetowych PTWP Event Center Sp. z o.o. (PTWP EC) oraz innych usług PTWP EC.

Polityka Prywatności zawiera informacje wymagane przez przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

Polityka Prywatności określa również niektóre warunki korzystania z serwisów internetowych oraz usług dostępnych za ich pośrednictwem.

Klauzule informacyjne dotyczące przetwarzania danych osobowych pogrupowano odpowiednio do tego, z czego korzysta dany użytkownik serwisu internetowego:

1. Odwiedzanie i przeglądanie serwisów internetowych.

2. Newslettery i komunikacja związana ze świadczonymi usługami.

3. Informacje o przysługujących prawach.

1. Dane przetwarzane w związku z odwiedzaniem i przeglądaniem serwisów internetowych

a. Dane: adresy IP, pliki cookies i podobne dane o aktywności lub urządzeniach użytkownika.

b. Administratorem danych jest PTWP Event Center Sp. z o.o.
Dane kontaktowe: Plac Sławika i Antalla 1, 40-163 Katowice, odo@ptwp.pl

c. Dane przetwarzamy w celach:

i. umożliwienia wygodnego korzystania z serwisów,
ii. monitorowania nadużyć,
iii. informowania o treściach i usługach spółek z Grupy PTWP lub partnerów administratora, których lista znajduje się tutaj,
iv. prowadzenia marketingu, dopasowania treści do zainteresowań użytkowników,
v. prowadzenia statystyk, pomiarów jakości i skuteczności,
vi. obsługi reklamacji i zabezpieczenia roszczeń.

d. Podstawą przetwarzania danych jest niezbędność do realizacji ww. celów, które wynikają z prawnie uzasadnionych interesów administratora lub stron trzecich.

e. Prawnie uzasadnione interesy polegają na stałym podnoszeniu jakości, zwiększaniu dostępności i liczby osób odwiedzających serwisy lub korzystających z usług dostępnych za pośrednictwem serwisów, w tym nieodpłatnie, na zwiększaniu atrakcyjności przestrzeni reklamowej zarówno dla reklamodawców, jak i odbiorców reklam.

f. Administrator może udostępnić dane innym odbiorcom wyłącznie na żądanie podmiotów do tego uprawnionych przez prawo lub kiedy będzie to niezbędne do realizacji ww. celów np. podmiotom zapewniającym hosting, serwis IT lub sprzedaż bądź wsparcie sprzedaży powierzchni reklamowej na naszych serwisach.

g. Administrator przechowuje dane jedynie przez czas, jaki jest niezbędny dla zrealizowania ww. celów, nie dłużej niż do momentu sprzeciwu wobec przetwarzania.


2. Dane przetwarzane w związku z zamówieniem newslettera lub z usługami

a. Dane: w związku z zamówieniem newslettera przetwarzany może być wyłącznie adres email (jeśli użytkownik nie poda innych danych).
Administratorem danych jest PTWP Event Center Sp. z o.o.
Dane kontaktowe: Plac Sławika i Antalla 1, 40-163 Katowice, odo@ptwp.pl.

b. Dane przetwarzane będą w celach:

i. przesłania zamówionego newslettera lub informacji związanych z usługami,
ii. marketingu usług i komunikowania się przez spółki Grupy PTWP z korzystającymi z newslettera lub usług,
iii. dopasowania treści do zainteresowań użytkowników,
iv. prowadzenia statystyk, pomiarów jakości i skuteczności,
v. obsługi reklamacji i zabezpieczenia roszczeń.

c. Podstawą przetwarzania danych jest niezbędność do wykonania umowy lub do podjęcia działań na żądanie użytkownika przed zawarciem umowy (cel z lit. c ppkt. i. oraz v.) oraz niezbędność do realizacji ww. celów, które wynikają z prawnie uzasadnionych interesów administratora lub stron trzecich.

d. Prawnie uzasadnione interesy polegają na stałym podnoszeniu jakości, zwiększaniu dostępności i atrakcyjności newsletterów, zwiększeniu ilości zamawianych newsletterów.

e. Administrator może udostępnić dane innym odbiorcom wyłącznie na żądanie podmiotów do tego uprawnionych przez prawo lub kiedy będzie to niezbędne do realizacji ww. celów np. podmiotom zapewniającym hosting, serwis IT.

f. Administrator przechowuje dane jedynie przez czas, jaki jest niezbędny dla zrealizowania ww. celów, nie dłużej niż do momentu sprzeciwu wobec przetwarzania.


3. Informacje o przysługujących prawach

W związku z przetwarzaniem danych osobowych użytkownikowi (osobie, której dane dotyczą) przysługują następujące prawa:

a. prawo żądania dostępu do danych,

b. prawo żądania sprostowania danych;

c. prawo żądania usunięcia danych,

d. prawo żądania przeniesienia danych,

e. prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych,

f. prawo do niepodlegania zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu,

g. prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych,

h. prawo wniesienia skargi dotyczącej przetwarzania danych osobowych do właściwego organu nadzoru.

W przypadku pytań lub uwag związanych z przetwarzaniem danych osobowych w serwisach lub w związku z usługami dostępnymi za ich pośrednictwem można się kontaktować z administratorami danych pod adresem odo@ptwp.pl

Informacja Miasta Katowice nt. źródeł finansowania budowy Międzynarodowego Centrum Kongresowego (Projekt):

Całkowita wartość projektu (PLN): 378 642 872,11 Koszty kwalifikowalne (PLN): 248 479 729,03 Poziom dofinansowania (%): 73,30 Kwota dofinansowania (PLN): 182 135 641,37

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego - realna odpowiedź na realne potrzeby Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 – 2013