ICC is the best architectural object in Poland

01 grudnia 2016, czwartek, godz. 15.22

MCK i Spodek

Designed by JEMS Architekci, the International Congress Centre in Katowice won the SARP award of the year for the best architectural object built on the territory of Poland in 2015.

The Polish Architects’ Association selected the International Congress Centre in Katowice and the Katyń Museum in Warsaw as the best architectural projects realized in Poland in 2015.

Designed by JEMS Architekci, the International Congress Centre in Katowice won the SARP award of the year for the best architectural object built on the territory of Poland in 2015.

The recognition for the best Polish architectural object built with public funds, on the other hand, went to the Katyń Museum in Warsaw, the work of BBGK Architekci.

Informacja Miasta Katowice nt. źródeł finansowania budowy Międzynarodowego Centrum Kongresowego (Projekt):

Całkowita wartość projektu (PLN): 378 642 872,11 Koszty kwalifikowalne (PLN): 248 479 729,03 Poziom dofinansowania (%): 73,30 Kwota dofinansowania (PLN): 182 135 641,37

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego - realna odpowiedź na realne potrzeby Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 – 2013