XXXI Zjazd Polskiego Towarzystwa Hematologów i Transfuzjologów

14 września 2023, czwartek - 16 września 2023, sobota

Zjazd-PTHiTr-Baner1200x800px.jpg

Organizator

Business Service GALOP
tel.: 32 253 00 69
40-164 Katowice, ul. Ordona 7 lok. XIV
www.kongresy.com.pl 

Koordynator partnerów
Dorota Kurzyca
partnerzy@pthit2023.pl 

Koordynator rejestracji uczestników
Karolina Job
uczestnicy@kongresy.com.pl 

Koordynator zaproszonych gości i wykładowców
Karolina Wilczek
wykladowcy@kongresy.com.pl 

Obsługa medialna
Marcin Jaguś
promocja@kongresy.com.pl 

Hematologia i transfuzjologia to najbardziej dynamicznie rozwijający się obszar wiedzy medycznej. Jest to „poligon” na którym testowane są nowe formy terapii, gdzie innowacje w zakresie diagnostyki i leczenia przekładają się bezpośrednio na poprawę rokowania pacjentów. Każdy rok przynosi szerokie możliwości w zakresie testowania i wdrażania nowoczesnych leków, technologii czy strategii terapeutycznych. Każdy rok to nowe doświadczenia i nowe osiągnięcia, w których środowisko polskich hematologów i transfuzjologów ma istotny udział. Tak duża dynamika stwarza potrzebę regularnych spotkań pozwalających na wypełnienie potrzeb naukowych i edukacyjnych, w formie wykładów i prezentacji oryginalnych doniesień, ale też bezpośrednich dyskusji i wymiany doświadczeń.

Mając na względzie powyższe potrzeby gorąco zapraszamy do udziału
w XXXI Zjeździe Polskiego Towarzystwa Hematologów i Transfuzjologów, który odbędzie się w Międzynarodowym Centrum Kongresowym w Katowicach w dniach 14-16 września 2023 roku. Tematyka zjazdu obejmuje badania podstawowe, diagnostykę oraz leczenie nowotworowych i nienowotworowych chorób krwi, zaburzenia hemostazy oraz zagadnienia związane z transfuzjologią. Planowane są sesje dotyczące największych osiągnięć polskiej hematoonkologii w XXI wieku, a także toczących się niekomercyjnych badań klinicznych zainicjowanych przez polskich badaczy. Przewidywany jest udział wykładowców z zagranicy i prezentacje aktualnych standardów postępowania w poszczególnych jednostkach chorobowych. Specjalne sesje będą dedykowane nowoczesnym formom komórkowej i humoralnej immunoterapii, a także nowym lekom ukierunkowanym na wewnątrzkomórkowe cele molekularne. Udział w Zjeździe dostarczy cennych informacji potrzebnych w codziennej praktyce klinicznej, a także będzie inspiracją dla nowych projektów naukowych. 

Zjazd Towarzystwa to też okazja do nawiązania nowych i utrwalenia starych przyjaźni.

Spodek w Katowicach › Skocz do Spodka