Otwarcie Międzynarodowego Centrum Doskonałości w zakresie Metanu z Kopalń

08 czerwca 2017, czwartek


Organizator

Izba Gospodarcza Gazownictwa
Ul. Kasprzaka 25
01-224 Warszawa
tel. (+22) 631 08 38, fax. (+22) 631 08 47
e- mail:office@igg.pl

Warsztaty pt.: „Najlepsze Praktyki w Drenażu i Wykorzystaniu Metanu z Kopalń” odbędą się w ramach inauguracji Międzynarodowego Centrum Doskonałości w Dziedzinie Metanu z Kopalń („ICE-CMM”), instytucji działającej pod patronatem Europejskiej Komisji Gospodarczej ONZ, której celem jest upowszechnianie najlepszych praktyk w zakresie zwiększenia bezpieczeństwa w kopalniach podziemnych oraz zmniejszania emisji metanu i jego wykorzystanie w sposób ekonomicznie opłacalny.

PROGRAM wydarzenia można pobrać TUTAJ
Meeting agenda can be downloaded HERE
  

Spodek w Katowicach › Skocz do Spodka