Ogólnopolska konferencja „Technologie Internetu Rzeczy wspierające rozwój organizacji”

27 września 2016, wtorek

Technologie Internetu Rzeczy w MCK

Firma Proximus S.A., należąca do Grupy Indata S.A., zaprasza na ogólnopolską konferencję „Technologie Internetu Rzeczy wspierające rozwój organizacji”, spotkania kierowanego do kadry zarządzającej przedsiębiorstw przemysłowych, utilities oraz administracji samorządowej.


Celem konferencji jest zapoznanie uczestników zarówno z korzyściami jak i problemami, które towarzyszą rozwojowi technologii Internetu Rzeczy.

Zapraszamy na 3 sesje tematyczne:
• Przetwarzanie i eksploracja danych w aglomeracjach
Internet Rzeczy będzie dostarczał ogromnych ilości informacji o: stanie procesów i infrastruktury, potokach ludzi i pojazdów, warunkach zewnętrznych, produkcji i zużyciu energii, symptomach związanych ze stanem zdrowia itp. Wolumen danych wyznacza liczba czujników (setki, tysiące, miliony) i częstotliwość (10-100/ sek) nadawania sygnałów. Sesja pierwsza dotyczyć będzie metod uzyskiwania wiedzy z tych danych dla optymalizacji produkcji, podnoszenia bezpieczeństwa energetycznego, lepszej ochrony zdrowia i życia.
• Technologie Internetu Rzeczy
Zachowanie twórców i dostawców technologii (wielkich korporacji, renomowanych uczelni i małych startup-ów) przypomina raczej odkrywanie Dzikiego Zachodu niż typową walkę konkurencyjną na znanych nam dotąd, ciasnych rynkach informatyki, bo wielość możliwych zastosowań otwiera horyzonty dla wszystkich. Nad czym pracują, na ile dojrzała jest ich oferta produktowo-usługowa – przedstawiciele firm technologicznych w ramach sesji drugiej przyniosą najświeższe wieści i w trakcie debaty odpowiedzą na pytania.
• Big Data - efektywność procesów
Ostatecznym weryfikatorem przydatności i skuteczności Internetu Rzeczy i metod przetwarzania pochodzących od niego danych, określanych powszechnie terminem Big Data będą efekty komercyjne i społeczne. Sesja trzecia poświęcona będzie analizie możliwości usprawniania procesów dzięki informacjom pochodzącym z Internetu Rzeczy i wiedzy tworzonej na ich podstawie przez metody właściwe dla obszarów Big Data, Machine Learning czy Graficznych Modeli Probabilistycznych.


Każda sesja obejmuje 3 prezentacje oraz podsumowanie w formie dyskusji moderowanej z reprezentantami kadry zarządzającej przedsiębiorstw przemysłowych, utilities oraz administracji samorządowej.

Szczegółowa agenda oraz formularz rejestracji dostępny jest na stronie: www.indataofthings.pl


Jak informuje Krzysztof Kardaś, Dyrektor Centrum Kompetencyjnego Smart Cities & Industry w Proximus S.A., spotkanie ma na celu przybliżyć uczestnikom:


• Jaki potencjał zmiany życia gospodarczego, poprawy funkcjonowania społeczności i ułatwień niesie za sobą Internet Rzeczy (ang. Internet of Things – IOT)
• Jakie znaczenie będzie miało wykorzystanie IOT dla konkurencyjności firm i aglomeracji
• Jakie komponenty technologiczne, projektowe, organizacyjne i informacyjne składają się na Internet Rzeczy
• Dlaczego potrzebne jest skoordynowane działanie przemysłu, nauki, administracji i społeczności dla wykorzystania możliwości IOT
• Które branże będą największymi beneficjentami rozwiązań z zakresu IoT – jak IoT wpisuje się w Inteligentne specjalizacje Województwa Śląskiego oraz innych województw
• Jakie kompetencje należy rozwijać, aby zająć ważne miejsce w łańcuchach kooperacyjnych powstających wokół IOT
• W jakich kierunkach będą się zmieniały modele świadczenia usług w rzeczywistości Internetu Rzeczy
• Co się kryje za pojęciami: Big Data, Machine Learning, Ambient Intelligence, Ubiquitous Computing i jakie są związki między nimi a IoT
• Czy Internet Rzeczy będzie miał przeciwników: na czym mogą polegać zagrożenia związane z rozwojem IoT


Na te i wiele podobnych pytań będziemy chcieli odpowiedzieć wraz z Partnerami konferencji oraz reprezentantami świata nauki w czasie jednodniowej konferencji Internet of Things, która odbędzie się 27-go września 2016 roku w Międzynarodowym Centrum Kongresowym w Katowicach. Spotkanie będzie okazją do dyskusji, w jaki sposób planować, organizować i prognozować efekty kluczowych procesów z wykorzystaniem Internetu Rzeczy.
W dyskusjach wezmą udział przedstawiciele administracji publicznej, instytucji naukowych, sektora utilities jak również producenci światowych technologii: Hewlett Packard Enterprise Polska, Huawei, IBM Polska, Intel Technology Poland, Microsoft Polska oraz SAS Institute Polska.

Strona wydarzenia: http://indataofthings.pl/
Strona na FB: https://www.facebook.com/events/669896759841830/

 

Spodek w Katowicach › Skocz do Spodka