Nowe Technologie w Schorzeniach Sercowo-Naczyniowych

19 kwietnia 2018, czwartek

Konferencja w MCK 2018

Organizator

III Katedra i Oddział Kardiologii SUM oraz Klinika Kardiologii i Chorób Strukturalnych Serca SUM 

W dniu 19 kwietnia 2018 r. w Międzynarodowym Centrum Kongresowym odbędzie się  I Konferencja „Nowe Technologie w Schorzeniach Sercowo-Naczyniowych”.

Konferencja została pomyślana jako wspólne forum dla przedstawicieli świata nauki, medycyny, biznesu oraz regulatorów opieki zdrowotnej, które umożliwi zapoznanie się z najnowszymi technologiami i możliwościami ich zastosowania w kardiologii, a także pozwoli poznać punkt widzenia osób związanych z odmiennymi aspektami projektowania, wdrażania i użytkowania innowacyjnych produktów.

Do prowadzenia wykładów i dyskusji zaproszeni zostali wybitni przedstawiciele świata kadiologicznego oraz reprezentaci przemysłu i administracji.

Udział w konferencji między innymi przedstawicieli Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju, Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii, Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Ministerstwa Zdrowia, Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji, Narodowego Funduszu Zdrowia oraz Narodowego Centrum Badań i Rozwoju zapewni możliwość nawiązania dyskusji nie tylko o tworzeniu i stosowaniu, ale także o wprowadzaniu i finansowaniu nowych rozwiązań w codziennej praktyce klinicznej.

Organizatorami Konferencji są III Katedra i Oddział Kardiologii SUM oraz Klinika Kardiologii i Chorób Strukturalnych Serca SUM we współpracy z magazynem i portalem Rynek Zdrowia.

 

Spodek w Katowicach › Skocz do Spodka