Kongres Prawników Polskich

20 maja 2017, sobota

Kongres Prawników Polskich w MCK

Znajdujemy się w historycznym momencie, wszyscy Europejczycy zadają sobie pytanie o przyszłość Unii Europejskiej, wspólnoty wolności i pokoju.
Jak wskazano w Deklaracji Berlińskiej z 2007 r. w Unii Europejskiej urzeczywistniamy nasze wspólne ideały: centralnym punktem odniesienia dla naszych wartości jest człowiek.

Jego godność jest nienaruszalna.

Jego prawa są niezbywalne.

Obowiązkiem wszystkich państw należących do Unii Europejskiej jest obrona wolności i praw obywatelskich.

W czasie Kongresu Prawników będziemy zastanawiać się jak te wartości chronić i rozwijać z korzyścią dla wszystkich Polaków, jak szkodliwy może być polityczny populizm burzący fundamenty demokracji. Sądy w Polsce muszą gwarantować taki sam standard jak sądy w innych krajach Europy.

Będziemy dyskutować podczas Kongresu, jak sprawić, żeby cieszyły się zaufaniem publicznym, gwarantowały każdemu prawo do sądu i jaka jest w tym rola sędziów, adwokatów oraz radców prawnych.

Spodek w Katowicach › Skocz do Spodka