Kongres Polityki Miejskiej 2021

07 czerwca 2021, poniedziałek - 08 czerwca 2021, wtorek

kongres-polityki-miejskiej-1200x800.png

Organizator

OBSERWATORIUM POLITYKI MIEJSKIEJ
INSTYTUT ROZWOJU MIAST I REGIONÓW

ul. Cieszyńska 2
30-015 Kraków
e-mail: kongres@irmir.pl 

https://kongres.miasta.pl/

KONGRES POLITYKI MIEJSKIEJ

7-8 czerwca odbędzie się kolejna edycja Kongresu Polityki Miejskiej. W ramach wydarzenia oprócz tradycyjnych sesji nastąpi oficjalna prezentacja efektów prac grup eksperckich, które przez ostatnie miesiące przygotowywały propozycje konkretnych rozwiązań do aktualizowanej krajowej polityki miejskiej.

Kongres Polityki Miejskiej to największe w Polsce cykliczne wydarzenie poświęcone problematyce rozwoju miast. Służy ono spotkaniu różnych środowisk zainteresowanych kształtowaniem i wdrażaniem polityk miejskich, m.in. przedstawicieli władz krajowych i samorządowych, ekspertów, organizacji pozarządowych i przedstawicieli biznesu.

Tematem wiodącym Kongresu 2021 będzie dyskusja założeń do aktualizowanej krajowej polityki miejskiej wraz z propozycjami konkretnych rozwiązań wypracowanych przez sześć międzysektorowych grup eksperckich pracujących przy Obserwatorium Polityki Miejskiej IRMiR. W ramach nich przez ostatnie miesiące intensywnie pracowało ponad 160 ekspertów z całej Polski. 

- A w tym roku dyskusja ta będzie szczególnie ważna, ponieważ rozpoczęto proces aktualizacji krajowej polityki miejskiej – tej polityki, o której zachowanie i obecność w systemie polityk publicznych apelowali eksperci  – tłumaczy Karol Janas, kierownik Obserwatorium Polityki Miejskiej w Instytucie Rozwoju Miast i Regionów.

Na uczestników czeka szereg paneli dyskusyjnych i prezentacji eksperckich w temacie: kształtowaniem przestrzeni, zarządzaniem i finansami publicznymi, gospodarką, mieszkalnictwem i politykami społecznymi, transportem oraz środowiskiem. Z kolei głównym tematom towarzyszyć będzie bogaty program wydarzeń towarzyszących – między innymi prezentacje dobrych praktyk miejskich, warszaty i sesje networkingowe, oraz noc wtop, czyli wyjątkowa sesja, gdzie najodważniejsi miejscy urzędnicy i działacze podzielą się tym, co – najoględniej rzecz biorąc – im nie wyszło i jakie wnioski z tego wyciągnęli. W tym roku o swoich miejskich doświadczeniach zdecydowali się opowiedzieć: Monika Arczyńska, architekta – A2P2;  Jacek Grunt-Mejer, urzędnik odpowiedzialny za rewitalizację w Warszawie; i realizujący Wizję Zero w Jaworznie - Tomasz Tosza.

Ważną częścią Kongresu są również sesje poświęcone World Urban Forum (WUF 11), czyli Światowemu Forum Miejskiemu. Wydarzenie to, którego organizatorem jest UN-Habitat, agenda ONZ ds. urbanizacji i osiedli miejskich, cyklicznie odbywa się co dwa lata w różnych zakątka świata, m.in. w Barcelonie, Rio de Janerio czy Kuala Lumpur. Jest to najważniejsza przestrzeń dyskusyjna na temat polityk miejskich i rozwoju obszarów zurbanizowanych na świecie. Już za rok, stolicą światowego wydarzenia miejskiego będą Katowice. Dlatego też, rozmowy na temat WUF stanowią ważny element tegorocznego Kongresu. W sesjach związanych z Światowym Forum Miejskich uczestniczyć będą przedstawiciele władz rządowych, lokalnych, eksperci zagraniczni a także prelegenci UN-Habitat.

Największym wyzwaniem tegorocznej edycji Kongresu Polityki Miejskiej jest sytuacja związana z pandemią COVID-19. Wydarzenie odbędzie się w formule hybrydowej (ze studiem nagraniowym w Katowicach). Nowością ma być specjalna scena, gdzie przedstawiciele różnych mediów w przerwach między panelami będą prowadzić krótkie rozmowy z wybranymi prelegentami.

Wydarzenie online: 7-8.06.2021

Rejestracja na www.kongres.miasta.pl

 

 

 

Spodek w Katowicach › Skocz do Spodka