Kongres Oświaty Katowice 2023

19 września 2023, wtorek - 20 września 2023, środa

pexels-karolina-grabowska-6256140.jpg

Organizator

Uniwersytet Otwarty
w Uniwersytecie Śląskim w Katowicach
ul. Uniwersytecka 4, pokoje B0.28 do B0.33
40-007 Katowice
Telefon: 32 359 21 45
e-mail: uniwersytetotwarty@us.edu.pl

Koordynatorka Kongresu Oświaty
dr Marcela Gruszczyk
e-mail: marcela.gruszczyk@us.edu.pl

Zespół Uniwersytetu Otwartego w Uniwersytecie Śląskim zaprasza nauczycieli i nauczycielki na "Kongres Oświaty Katowice 2023", który Uniwersytet Śląski współorganizuje z Miastem Katowice, przy wsparciu Funduszu Narodów Zjednoczonych na Rzecz Dzieci – UNICEF.

Tematem przewodnim będzie zagadnienie edukacji przyszłości i przyszłości edukacji.

W trakcie Kongresu zostaną poruszone różne aspekty związane z edukacją, ze szczególnym uwzględnieniem wielokulturowości, w tym wyzwań w pracy z osobami z doświadczeniem uchodźczym, wykorzystania technologii cyfrowych oraz rozwoju kompetencji miękkich. Edukacja jest jednym z kluczowych elementów rozwoju społeczeństwa i gospodarki. Wraz z postępem technologicznym i zmianami w sposobie funkcjonowania społeczeństwa, przyszłość edukacji staje się coraz bardziej niepewna.

Podczas tegorocznego Kongresu Oświaty skupimy się nad wyzwaniami, z jakimi wiąże się współczesna edukacja oraz postaramy się znaleźć odpowiedź na pytanie jak edukacja powinna się zmieniać w najbliższej przyszłości, aby zapewnić jak najlepszą jakość nauczania w kolejnych dziesięcioleciach. Jednocześnie w czasie trwania kongresu podsumowane zostaną działania, które realizujemy we współpracy z Miastem Katowice i Unicefem. 

fot. pexels

Spodek w Katowicach › Skocz do Spodka