Konferencja Industry in Transition

15 kwietnia 2024, poniedziałek

indu.png

Organizator

Regionalna Izba Gospodarcza w Katowicach
ul Opolska 15, 40-084 Katowice

Kontakt:
Mirosław Rus
Dyrektor ds. Rozwoju RIG
mrus@rig.katowice.pl
+48 503 133 382

Zapraszamy do uczestnictwa w konferencji "Industry in Transition", poświęconej transformacji europejskiego i polskiego sektora przemysłowego i energetycznego.

Osiągnięcie redukcji emisji o 90% do roku 2040 oraz neutralności klimatycznej do roku 2050 - to zagadnienia niezwykle ważne dla polskich przedsiębiorców. Wyzwania związane z nimi będą znacząco kształtowały w najbliższych latach warunki funkcjonowania polskiej gospodarki. Dlatego podczas tego wydarzenia omawiane będą aktualne trendy w polityce klimatycznej i przemysłowej UE, a także ich wpływ na klimat, gospodarkę i poziom życia mieszkańców krajów Unii Europejskiej.

W konferencji udział wezmą m.in: Thierry Breton – Komisarz UE ds. rynku wewnętrznego, Cristian-Silviu Buşoi – przewodniczący Komisji Przemysłu, Badań Naukowych i Energii PE, prof. Jerzy Buzek – premier w latach 1997-2001; poseł do Parlamentu Europejskiego; członek Komisji Przemysłu, Badań Naukowych i Energii PE. Borys Budka – Minister Aktywów Państwowych, Marzena Czarnecka - Minister Przemysłu

Spodek w Katowicach › Skocz do Spodka