Konferencja Górnictwo

22 listopada 2019, piątek

konferencja górnictwo cmk

Organizator

Organizator

Grupa PTWP
Plac Sławika i Antalla 1,
40-163 Katowice
tel. +48 32 209 13 03

Współpraca:
Anna Grzywa-Bodach
mail: anna.grzywa@ptwp.pl
Tomasz Ruszkowski
mail: tomasz.ruszkowski@ptwp.pl

Konferencja Górnictwo
22 listopada 2019 r.
Katowice

Aktualna sytuacja i przyszłość polskiego górnictwa węgla kamiennego, zmiany zachodzące wewnątrz sektora i nowe uwarunkowania zewnętrzne będą treścią debat dorocznej Konferencji Górnictwo, która odbędzie się 22 listopada br. w Katowicach.

Aktualna sytuacja sektora, kluczowe dane i fakty. Przyszłość górnictwa w świetle polityk i programów gospodarczych. Inwestycje, kadry, organizacja i bezpieczeństwo pracy, kwestie społeczne.

Przegląd najważniejszych tematów: inwestycje, innowacje i nowe technologie, koniunktura i dywersyfikacja działalności, transformacja sektora energii i paliw.

Reprezentatywne grono dyskutantów – menedżment, eksperci, administracja, politycy.

W ramach konferencji organizowanej od lat przez Grupę PTWP, wydawcę Magazynu Nowy Przemysł i portalu WNP.PL, padną najważniejsze pytania dotyczące przyszłości górnictwa w świetle wewnętrznych (popyt, podaż, import) oraz zewnętrznych (węgiel w Europie i na świecie) uwarunkowań. Inwestycje, kadry, organizacja i bezpieczeństwo pracy, kwestie społeczne dopełnią tematyki sesji otwarcia.

Automatyzacja i robotyzacja, ale także Przemysł 4.0 już teraz wpływają na efektywność, koszty i bezpieczeństwo pracy, choć nie brak tu barier, bo górnictwo to wciąż zmagania z nie do końca przewidywalną naturą. Jednak bez zwrotu w kierunku innowacji i technologii nie można rozmawiać o przyszłości górnictwa.

Firmy zajmujące się wydobyciem węgla, ale także te produkujące maszyny i urządzenia, poszerzają zakres działalności, szukają alternatyw, które uodpornią je na wahania koniunktury. Wytwarzanie wodoru, zagospodarowanie metanu, inwestycje w OZE oznaczają nowe rynki i nowych odbiorców. Jakie aktywności są biznesowo obiecujące? Jak można zminimalizować ryzyko inwestowania w nowe obszary?

Dynamiczne przeobrażenia w światowej energetyce bez wątpienia wpłyną na perspektywy polskiego górnictwa. Jak powinno zmieniać się polskie górnictwo, by odpowiadać na nowe trendy? Co transformacja regionów górniczych oznacza dla kraju, regionu, branży? Co w praktyce oznacza hasło „Sprawiedliwa transformacja”?

W tej wielowątkowej, dotykającej aktualnych i ważnych kwestii debacie wezmą udział przedstawiciele największych podmiotów polskiego górnictwa, producenci maszyn i urządzeń, dostawcy specjalistycznych usług, eksperci i naukowcy, specjaliści w dziedzinie zagospodarowania terenów poprzemysłowych, a także ci, od których strategicznych decyzji zależy przyszłość górnictwa.

Więcej informacji oraz możliwość rejestracji już wkrótce na WNP.PL.

Spodek w Katowicach › Skocz do Spodka