IV Klimatyczne Forum Metropolitalne w Katowicach

09 października 2017, poniedziałek - 10 października 2017, wtorek

logo_adaptcity-fb7.jpg

9 i 10 października w MCK odbędzie się IV KLIMATYCZNE FORUM METROPOLITALNE Plany i strategie. Adaptacja miasta do zmian klimatu, kontekst metropolitalny.

Tematyka spotkania będzie przede wszystkim związana z zagospodarowaniem wód opadowych w aglomeracji katowickiej. Prognozy pogody oraz modele klimatyczne są bezlitosne. Nagłe zjawiska pogodowe, intensywne ulewy lub stałe opady przez kilka dni stają się coraz powszechniejsze. Zalane ulice, podtopienia, wylewające studzienki kanalizacyjne – to coraz częstszy problem Katowic. Zmieniający się klimat zmusza do zmian na różnych poziomach życia oraz zarządzania przestrzenią publiczną i infrastrukturą miejską. Katowice to kolejne polskie miasto, które dostrzega potrzebę adaptacji do zmian klimatu.

Eksperci oraz przedstawiciele władz będą dyskutować o tym, jak przygotować miasto na nowe warunki klimatyczne. Podczas dwudniowego spotkania eksperci pochylą się nad infrastrukturą chroniącą miasto przed skutkami dużych i intensywnych opadów. Uczestnicy dowiedzą się między innymi, jaki jest potencjał zbiorników wodnych w Katowicach, jakie planowane są nowe inwestycje w infrastrukturze wodno-ściekowej, na jakim etapie jest realizacja planu gospodarki niskoemisyjnej oraz jak planowana jest adaptacja do zmian klimatu w układzie metropolitalnym.

Więcej informacji na stronie: http://44mpa.pl/wydarzenia/iv-klimatyczne-forum-metropolitalne-w-katowicach/ 

Spodek w Katowicach › Skocz do Spodka