EuroScience Open Forum 2024

12 czerwca 2024, środa - 15 czerwca 2024, sobota

293806387_5506348092790938_4711135116504293416_n.jpg

Organizator

Uniwersytet Śląski wraz z partnerami
esof@us.edu.pl 

 

To największa w Europie konferencja poświęcona interdyscyplinarnej i przekrojowej debacie na temat kultury naukowej, badań naukowych i innowacji, dla społeczeństwa i ze społeczeństwem.

W czerwcu 2024 roku miejscem wydarzenia będą Katowice – Europejskie Miasto Nauki 2024. Uczestników zaprosimy do Międzynarodowego Centrum Kongresowego w Katowicach. Wydarzeniu będzie towarzyszyła inicjatywa European Talent Fair, do której zaproszeni zostaną studenci młodzi naukowcy, start-upy, przemysł i inwestorzy w celu promowania talentów młodych ludzi i możliwości zatrudnienia w sektorze badawczym w całej Unii Europejskiej.

“Życie zmienia naukę” to temat przewodni ESOF 2024, a program konferencji poświęcony będzie następującym obszarom: 

- transformacja energetyczna 
- zrównoważone środowisko 
- tożsamość kulturowa i transformacje społeczne 
- przemiany w obrębie doskonałości naukowej 
- zdrowe społeczeństwo 
- transformacja cyfrowa


Konferencja ESOF jest organizowana od 2004 roku, gospodarzem każdej edycji jest miasto, które posiada tytuł European City of Science. Do tej pory otrzymały go: Sztokholm, Monachium, Barcelona, Turyn, Dublin, Kopenhaga, Manchester, Tuluza, Triest i Lejda

Główne cele ESOF 2024

Wspieranie dialogu na temat nauki, technologii, innowacji, społeczeństwa, polityk naukowych przez platformę interakcji i wymiany interdyscyplinarnej; 
Prezentowanie przełomowych rozwiązań naukowych i technologicznych we wszystkich obszarach nauki, w tym w zakresie nauk przyrodniczych, medycyny, nauki o życiu, nauk fizycznych, nauki o społeczeństwie oraz humanistyki;  
Zapewnienie wartościowych możliwości dla badaczy na początku kariery, w tym nawiązywania kontaktów i doradztwa zawodowego 
Wykorzystanie potencjału śląskich uczelni i badań prowadzonych w regionie w zakresie ich bezpośredniego wpływu na pozytywne procesy przemian na Śląsku 
Możliwość nawiązania nowych kontaktów, sieciowania oraz korzystania z doradztwa zawodowego dla młodych badaczy na początku swojej kariery naukowej
Możliwość interakcji i wymiany myśli pomiędzy naukowcami z różnych dziedzin. Jest to doskonała okazja do prezentacji przełomowych rozwiązań naukowych i technologicznych we wszystkich obszarach wiedzy, mających kluczowe znaczenie dla zrównoważonego rozwoju, takich jak nauki przyrodnicze, medycyna, nauki o życiu, nauki fizyczne, nauki społeczne oraz humanistyka. 

Spodek w Katowicach › Skocz do Spodka