Europejskie Forum Młodych Liderów

24 kwietnia 2023, poniedziałek - 26 kwietnia 2023, środa

IMG_3514.jpg

Organizator

Organizatorami Europejskiego Forum Młodych Liderów są:
Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji oraz Grupa PTWP, organizator Europejskiego Kongresu Gospodarczego.

Wydarzenie towarzyszące Europejskiego Kongresu Gospodarczego 2023

W tym roku, wzorem ubiegłego, Europejskie Forum  Młodych Liderów zostanie zorganizowane w formie wydarzenia towarzyszącego Europejskiemu Kongresowi Gospodarczemu. W spotkaniu weźmie udział 250 młodych aktywistów z całej Europy oraz studenci regionalnych uczelni i przedsiębiorcy, uczestnicy Kongresu. 

Wydarzenie jest adresowane  do młodych liderów: młodzieży, studentów, aktywistów, którym nie jest obce uczestnictwo w życiu publicznym, zaangażowanie i działanie na rzecz europejskiej przestrzeni publicznej.

Podczas wydarzenia spróbujemy się dowiedzieć, co zachęca młodych do działania, a co wręcz przeciwnie? W co młodzi chcą być zaangażowani, a gdzie ich brakuje z perspektywy starszego pokolenia?

Ideą Forum jest zapewnienie przestrzeni dla aktywnych działaczy młodzieżowych z krajów Unii Europejskiej, Bałkanów Zachodnich, Partnerstwa Wschodniego i Polski do dzielenia się̨ doświadczeniami, nawiązywania kontaktów oraz dyskusji na tematy ważne dla młodych ludzi w całej Europie.

Tematami przewodnimi Forum będą:

  • edukacja dla przyszłości (nauka i rozwój),
  • zawody przyszłości,
  • zaangażowanie społeczne.|

Chcemy pokazać młodym aktywnym liderom, że udział w projektach wolontariatu oraz zaangażowanie się  w inicjatywy społeczne przynoszą korzyści społecznościom w całej Europie oraz sprzyjają podjęciu pracy w Polsce lub za granicą. Pragniemy jeszcze raz powiedzieć, że Europa to też młodzi, a udział  w programie Erasmus+ jest ich kluczem do kariery.

Spodek w Katowicach › Skocz do Spodka