Europejski Kongres Małych i Średnich Przedsiębiorstw

25 października 2023, środa - 27 października 2023, piątek

EKMŚP-Główna.jpg

Organizator

Regionalna Izba Gospodarcza w Katowicach
www.rig.katowice.pl
kongres@rig.katowice.pl

Kontakt dla Partnerów komercyjnych:
mrus@rig.katowice.pl

Europejski Kongres Małych i Średnich Przedsiębiorstw jest największym wydarzeniem dla firm sektora MŚP w Europie. Od roku 2011 jest miejscem pozyskiwania nowej wiedzy, wymiany poglądów, inspiracji i nawiązywania relacji biznesowych

Kongres skierowany jest do przedsiębiorców reprezentujących sektor MŚP, ale także do wszystkich podmiotów i instytucji współpracujących z tym sektorem oraz tworzących warunki jego funkcjonowania i rozwoju.

Dlatego uczestnikami Kongresu są przedstawiciele władz państwowych - z Ministrami Rządu RP na czele, osoby zarządzające instytucjami i agendami rządowymi, czołowi przedstawiciele władz regionalnych, prezydenci miast, posłowie do Parlamentu Europejskiego i krajowego, Senatorowie RP, najwyższe władze publicznych i niepublicznych uczelni wyższych a także wysokiej rangi
przedstawiciele instytucji kultury.

W dwunastu dotychczasowych edycjach Kongresu uczestniczyło kilkadziesiąt tysięcy przedsiębiorców i ekspertów z całego świata oraz liczne grono przedstawicieli administracji rządowej i samorządowej, instytucji otoczenia biznesu, świata nauki i kultury.

Kilkutysięczna grupa przedsiębiorców uczestniczących każdorazowo w EKMŚP składa się głównie z członków Zarządów i Rad Nadzorczych, kadry kierowniczej, właścicieli firm i specjalistów - reprezentujących podmioty praktycznie z każdej gałęzi gospodarki.

Spodek w Katowicach › Skocz do Spodka