EAWOP | 21. Kongres Europejskiego Stowarzyszenia Psychologii Pracy i Organizacji

24 maja 2023, środa - 27 maja 2023, sobota

konferencja.jpeg

Organizator

Organizator kongresu:
Polskie Stowarzyszenie Psychologii Organizacji (pspo.org).
Organizator logistyczny:
Business Service Galop
tel. 32 253 00 69
fax 32 609 83 33
biuro@kongresy.com.pl


Adres do kontaktu w sprawach kongresowych: office@eawop2023.org

Pierwszy raz w Polsce organizowany jest kongres Europejskiego Stowarzyszenia Psychologii Pracy i Organizacji (ang. skrót EAWOP). Organizatorzy otrzymali ponad 1600 zgłoszeń od psychologów nie tylko z Europy. W trakcie licznych prezentacji ustnych, sesji posterowych, sympozjów tematycznych, paneli dyskusyjnych, demonstracji praktycznych rozwiązań i metod, a także wystąpień zaproszonych gości specjalnych prezentowana będzie najnowsza wiedza z obszaru psychologii pracy, organizacji i biznesu.

Temat kongresu „Przyszłość nadeszła: zmieniający się świat pracy” skłania do refleksji na tematy, takie jak: nowe technologie w miejscu pracy oraz badaniach psychologicznych; identyfikacja społeczna i jej znaczenie w organizacji; stereotypy i ich wpływ na nasze zachowanie; godna praca, płaca i godne życie; wojna jako wyzwanie dla psychologów; zrównoważona kariera; nowy paradygmat zarządzania talentami; praktyki organizacyjne oparte na dowodach naukowych czy skuteczne zapobieganie mobbingowi i molestowaniu w miejscu pracy.

Uczestnikami kongresu są w głównej mierze psychologowie pracy i organizacji, ale zaproszenie do udziału skierowane jest także do specjalistów z obszaru zarządzania kapitałem ludzkim. Zgłoszenia wystąpień nie są już przyjmowane, ale oczywiście możliwy jest udział w kongresie bez własnego wystąpienia.

 Co czeka uczestników?

Środa 24 maja

Od rana oferowane będą warsztaty z różnorodnej tematyki z obszaru psychologii w wydaniu akademickim, jak i typowo praktycznym. Po południu zaplanowana jest uroczysta ceremonia otwarcia kongresu z oraz przyjęcie powitalne.

Czwartek 25 maja

Cały dzień wypełniony będzie programem merytorycznym w formule opisanej powyżej, tj. kilkunastu równoległych sesji tematycznych przeplatanych wystąpieniami gości specjalnych. Wieczorem odbędzie się walne zgromadzenie stowarzyszenia EAWOP.

Piątek 26 maja

Ten dzień również w całości wypełniony będzie różnorodnym programem merytorycznym. Wieczorem z kolei odbędzie się impreza towarzyska uczestników kongresu.

Sobota 27 maja

Program merytoryczny w ustalonej formule wypełni pół dnia. Kongres zakończy uroczystość zamknięcia, gdzie wręczane będą wyróżnienia dla autorów najlepszych wystąpień oraz promowana będzie lokalizacja kolejnego kongresu EAWOP.

 

Spodek w Katowicach › Skocz do Spodka