Absolvent Talent Days, największe targi pracy, praktyk

26 marca 2020, czwartek

Absolvent Talent Days w Międzynarodowym Centrum Kongresowym w Katowicach

Oświadczenie organizatora z dnia 11 marca 2020:

Szanowni Państwo,

ze względu na faktyczne zagrożenie epidemiczne wywołane rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (zwanego potocznie koronawirusem) oraz mając na uwadze przede wszystkim dobro i bezpieczeństwo uczestników targów - zarówno osób indywidualnych jak i wystawców, dostosowując się do zaleceń Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 8 marca 2020 roku oraz zarządzeń prezesa rady ministrów podjętych podczas posiedzenia Rządowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego podanych do publicznej wiadomości w dniu 10 marca 2020 roku jesteśmy zmuszeni odwołać targi Absolvent Talent Days, które miały odbyć się w dniu 26.03.2020 w Międzynarodowym Centrum Kongresowym.

Sytuacja zagrożenia zakażeniem się koronawirusem oraz stosunkowo wysokie
prawdopodobieństwo powikłań choroby Covid-19, mogącej doprowadzić nawet do śmierci zakażonego, nie pozostawiają żadnych wątpliwości, że zdrowie i życie uczestników targów musi być przez nas – organizatorów – postawione na pierwszym miejscu. W targach miało brać udział kilka tysięcy osób. Nie przewidzieliśmy, ani nie mogliśmy przewidzieć sytuacji, w której organizator byłby odpowiedzialny za utrzymanie wzmożonych, restrykcyjnych wymogów sanitarnych dotyczących faktycznie dezynfekcji, higieny, sanityzacji powietrza i bieżącego monitoringu stanu zdrowia wszystkich obecnych na targach uczestników. Nawet takie środki nie zapewniałyby, naszym zdaniem, wystarczającej ochrony przed zakażeniem.

Stąd, w poczuciu odpowiedzialności za życie i zdrowie naszych uczestników i partnerów oraz wysokie poczucie odpowiedzialności społecznej podjęta została rekomendowana przez Głównego Inspektora Sanitarnego decyzja o odwołaniu targów."

Absolvent Talent Days Sp. z o.o.

Spodek w Katowicach › Skocz do Spodka