8. Kongres Klastrów Polskich

07 listopada 2022, poniedziałek - 08 listopada 2022, wtorek

klastry polskie.jpg

W imieniu Związku Pracodawców Klastry Polskie, reprezentującego ponad 40 klastrów i inicjatyw klastrowych, które zrzeszają ponad 3000 firm, reprezentujących branże innowacyjne z terenu całej Polski zapraszamy na 8. edycję Kongresu Klastrów Polskich.

Kongres od ponad 8 lat odbywa się w różnych miastach Polski, tak aby przybliżyć tematykę rozwoju regionalnego wspieranego przez klastry jak najszerszemu gronu odbiorców (pierwsze pięć edycji było w formule stacjonarnej, gromadząc każdorazowo około 400 osób, szósta i siódma edycja wydarzenia z uwagi na sytuacje epidemiczną miały formułę hybrydową zapewniając ponad 1000 odtworzeń). W tym roku gospodarzem Kongresu będą Katowice, tak więc kongres i planowane przy nim wydarzenia towarzyszące skoncentrują się w dużej mierze na tematyce Europejskiego Zielonego Ładu i roli klastrów we wspieraniu zielonej transformacji.

Klastry budują nie tylko innowacyjność przedsiębiorstw, regionów, ale też zostały uznane przez Komisję Europejską za podmioty wdrażające Europejski Zielony Ład w małych i średnich przedsiębiorstwach UE oraz pełnią ważną rolę we wspieraniu cyfryzacji europejskiej gospodarki i wzmocnieniu jej odporności.

Aktualnie do kolejnej perspektywy przygotowują się równolegle zarówno instytucje Unii Europejskiej na czele z Komisją Europejską, kraje członkowskie, w tym Polska, oraz regiony. Wszystkie te szczeble administracyjne weryfikują skuteczność dotychczasowych narzędzi wspierania konkurencyjności i innowacyjności przedsiębiorstw oraz planują nowe formy wsparcia z uwzględnieniem priorytetów KE.

Kongres, poprzez udział w nim wielu gości z zagranicy, jest wydarzeniem międzynarodowym, którego celem jest spotkanie decydentów z menagerami klastrów i samych przedsiębiorców, aby wymienić się informacjami, opiniami i pomysłami na poziomie polskim i europejskim.

Spotkanie jest, także szansą dowiedzenia się o nowych narzędziach wsparcia unijnego na lata 2021-2027, jako, że rok 2022 jest pierwszym, w którym konkretne programy dla wspierania firm i instytucji będą wdrożone.

Planowanym wydarzeniem równoległym towarzyszącym Kongresowi, będzie spotkanie w ramach cyklu „Clusters meet Regions” European Cluster Collaboration Platform– dwudniowy warsztat dający możliwość dyskusji na temat krajowego i regionalnego rozwoju gospodarczego (Województwo Śląskie) oraz nawiązania kontaktów z innymi regionami UE stojącymi w obliczu wyzwań związanych z zieloną transformacją, podobnych do ich własnych.

Spodek w Katowicach › Skocz do Spodka