Podsumowanie XI Europejskiego Kongresu Gospodarczego

EEC2019_sesja inauguracyjna.jpg

Ponad 150 sesji tematycznych, ponad 1000 prelegentów, 12,5 tys. uczestników, ponad 750 akredytowanych przedstawicieli mediów – w Katowicach zakończył się rekordowy XI Europejski Kongres Gospodarczy (European Economic Congress – EEC). Wiele miejsca w programie wydarzenia poświęcono przyszłości Europy, transformacji energetycznej, cyfryzacji, zrównoważonemu rozwojowi i nowym trendom konsumenckim. European Start-up Days, wydarzenie towarzyszące Kongresu, zgromadziło ponad 3 tys. osób.

– Za nami jedna z najbardziej reprezentatywnych dyskusji o przyszłości Europy. Przyjrzeliśmy się wspólnie najciekawszym zjawiskom przeobrażającego się na naszych oczach świata, z dużym zainteresowaniem słuchając, jakie recepty mają dla niego młodzi uczestnicy życia społeczno-gospodarczego – mówi Wojciech Kuśpik, prezes Grupy PTWP, inicjator wydarzenia. – Podsumowując kongresowe statystyki, warto podkreślić, że jedna osoba odbywa w ciągu trzech dni około siedmiu spotkań, co przekłada się w sumie na ponad sto tysięcy rozmów biznesowych. Ich efektem mogą być bardzo konkretne projekty. Jeśli dodać do tego szanse, jakie dzięki przyjazdowi do Katowic i spotkaniu z potencjalnymi inwestorami zyskują start-upy, śmiało można pokusić się o stwierdzenie, że Kongres jest pozytywnym impulsem dla rozwoju polskiej gospodarki – dodaje.

EEC2019 (6).jpg

Polski rząd na XI Europejskim Kongresie Gospodarczym w Katowicach reprezentowali m.in.: Andrzej Adamczyk, minister infrastruktury, Teresa Czerwińska, minister finansów; Jadwiga Emilewicz, minister przedsiębiorczości i technologii; Jarosław Gowin, wiceprezes Rady Ministrów, minister nauki i szkolnictwa wyższego; Henryk Kowalczyk, minister środowiska; Jerzy Kwieciński, minister inwestycji i rozwoju; Krzysztof Tchórzewski, minister energii.


W sesji inauguracyjnej zatytułowanej „Nowa Unia – młoda Unia: europejskie wyzwania społeczne a zdrowa gospodarka” uczestniczyli: Jadwiga Emilewicz, minister przedsiębiorczości i technologii; Luca Jahier, przewodniczący Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego; Günther Oettinger, komisarz UE ds. budżetu i zasobów ludzkich (wystąpienie video); Iveta Radičová, premier Słowacji w latach 2010-2012; Konrad Szymański, sekretarz stanu ds. europejskich Zaproszonych do dyskusji młodych Europejczyków reprezentowali: Kamil Baran, prezes Europejskiego Stowarzyszenia Studentów Prawa ELSA Poland; Julia Grzybowska ze Stowarzyszenia Forum Młodych Dyplomatów; Patrycja Serafin, przewodnicząca Niezależnego Zrzeszenia Studentów oraz Maciej Tomecki z Uniwersytetu w Cambridge, alumn Fundacji im. Lesława A. Pagi. Debatę poprowadził Jerzy Buzek, poseł do Parlamentu Europejskiego, były przewodniczący PE i były premier RP.

– Europa zmienia się co 40 lat, a nie każdy problem należy nazywać kryzysem – mówiła Iveta Radičová.
– Wiele krajów europejskich radzi sobie gospodarczo nieźle lub bardzo dobrze, ale przeciętny obywatel nie odczuwa tego.

– Musimy wkroczyć w okres nowego renesansu – postulował Luca Jahier – Kulturę powinniśmy umieścić w centrum zmiany, która nas czeka, by zapytać, kim jesteśmy, skąd pochodzimy i jak jest nasza tożsamość – argumentował.

Młodzi uczestnicy debaty mieli szansę zadać doświadczonym politykom niełatwe pytania: o to, czy Europa wyjdzie z kryzysu mocniejsza, o odpowiedzialność obywateli i polityków, o sposób na zawrotne tempo zmian, o głęboką erozję zaufania do elit. – Doceniamy to, że głos młodych ludzi jest słuchany i słyszany – powiedziała Patrycja Serafin.

Uczestnicy debaty zatytułowanej „Roboty wśród nas. Technologie i społeczeństwo” poszukiwali odpowiedzi na pytania m.in. o to, jak technologie zmieniają świat, jak powinna być zarządzana nowa firma 4.0, jakich kompetencji będzie potrzebować biznes w przyszłości.

Chip Espinoza zauważył, że postęp technologiczny ma uczynić życie lepszym. – Jeśli chodzi o zagrożenia, to nie sądzę, że należy do nich technologia. To nie ona zagraża ludzkości. Bo my naprawdę czerpiemy korzyści z zachodzących zmian – argumentował.

– W Polsce powinniśmy być przygotowani na to, żeby z transformacji cyfrowej korzystać jak najszybciej – powiedziała Jadwiga Emilewicz, minister przedsiębiorczości i technologii. Jak dodała, automatyzacja i robotyzacja przebudują model funkcjonowania społecznego, w tym rynek pracy.

– Automatyzacja i robotyzacja oznacza likwidację zatrudnienia w zawodach opierających się na prostych, powtarzalnych czynnościach. To stawia nas z kolei przed wyzwaniem zagospodarowania pracowników, którzy stracą zajęcie. Musimy podnosić ich kwalifikacje tak, by mogli wykonywać bardziej kreatywne zajęcia. To jest wyzwanie, przed którym stoimy – stwierdził Sanjay Samaddar, wiceprezes ArcelorMittal.

Minister energii Krzysztof Tchórzewski, w wystąpieniu podczas sesji pt.: „PEP2040. Długoterminowa strategia dla polskiej energetyki” przedstawił główne założenia projektu Polityki energetycznej Polski do 2040 r. (PEP) i wynikającą z niego wizję polskiej drogi transformacji energetycznej. – Około roku 2033 planujemy oddanie pierwszego bloku jądrowego w Polsce – zapowiedział.

Podczas panelu pod nazwą „Globalny rynek LNG” specjalne wystąpienie miała Georgette Mosbacher, ambasador Stanów Zjednoczonych w Polsce. – Bardzo angażujemy się w nowe czystsze technologie energetyczne. Współpracujemy z innymi krajami w zakresie niskoemisyjnych rozwiązań – podkreślała.

Trzeciego dnia Kongresu, w ramach sesji „Rynek energii odnawialnej w Polsce” Piotr Czopek, dyrektor departament OZE w Ministerstwie Energii zwrócił uwagę, że w przypadku miksu energetycznego, elementów, które polska energetyka ma przed sobą, jest bardzo dużo. – Skupiamy się często w dyskusjach na sektorze elektro-energetycznym, tymczasem tylko w sektorze ciepłownictwa zużywany przecież ponad 50 proc. energii – podkreślał. – Jeśli chodzi o akty prawne, czekamy na nowelizacje, ale chcielibyśmy jeszcze przed wakacjami uchwalić ustawę o OZE, chcielibyśmy zdążyć
z tym w obecnym parlamencie. Jeśli zaś chodzi o ustawę offshorową, to pamiętajmy, że mamy okres wyborczy, a dodatkowo procedujemy równolegle ustawę o biokomponentach. Musimy pracować intensywnie, to wszystko zbliża nas do celów wyznaczonych przez UE – mówił.

Maciej Stryjecki z Fundacji na rzecz Energetyki Zrównoważonej zwrócił uwagę na fakt, iż należy analizować różne kierunki rozwoju energetyki wiatrowej, wziąć pod uwagę czynniki takie jak konflikty społeczne czy logistykę. – Musimy zderzyć ze sobą te parametry. Do tego dojdzie ryzyko inwestycyjne, oczekiwania na ustawę czy łańcuch dostaw. Morskie farmy wiatrowe muszą być zbudowane z polskich komponentów, ale czy przemysł jest na to gotowy? To są tysiące wiatraków, to zasoby ludzkie, np. 70-80 tys. miejsc pracy. Trzeba tych ludzi znaleźć, na to potrzeba czasu – podkreślił.

Krzysztof Kochanowski ze Stowarzyszenia Polska Izba Magazynowania Energii PIME zauważył, że jeszcze kilka lat temu podobne dyskusje o miksie energetycznym były na kongresach „zapchajdziurą”. – Teraz widzimy, jak zmienia się postrzeganie energii i OZE. Mamy bardzo ambitne plany rządu w sprawie miksu energetycznego, jest otwartość na konsultacje społeczne, widzimy współpracę, ale co z nowelizacją prawa energetycznego? Co z inteligentnym opomiarowaniem, gromadzeniem energii? Technologie idą w ślad za OZE, czekamy na ten istotny dokument, bo pomoże on inwestorom – podkreślał.

Podczas Europejskiego Kongresu Gospodarczego pokazano planowany układ infrastruktury Centralnego Portu Komunikacyjnego. – Minął już czas, że zastanawiamy się, czy budować. Teraz zastanawiamy się, jak – tłumaczy Mikołaj Wild, pełnomocnik rządu ds. Centralnego Portu Komunikacyjnego, sekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury. Jak zaznacza, kluczowa jest współpraca ze wszystkimi zainteresowanymi stronami. Tylko to spowoduje, że CPK będzie dobrze odbierany przez interesariuszy. – Chcemy wybudować lotnisko, które znajdzie się w top 10 najlepszych dla pasażerów lotnisk świata – zaznaczył.

Złożoność inwestycji podkreślał Dariusz Sawicki, członek zarządu spółki Centralny Port Komunikacyjny. – Budowa CPK, jego lotniczej części, to ogromne wyzwanie – stwierdził. Jak zaznaczył, lista czynników ryzyka towarzyszącej tak dużej inwestycji jest długa. – Jednym z nich jest ryzyko popytowe, jeśli okaże się, że liczba pasażerów w ruchu lotniczym będzie spadać. Inny to ryzyko podażowe, oznaczające, że np. potencjał nowego lotniska będzie niewykorzystywany – mówił. Jak zauważył, Polska nie ma doświadczenia w realizacji tak dużych projektów. To zaś oznacza, że szczególnie wnikliwe trzeba będzie tę inwestycję przygotować. Zwłaszcza że budowa CPK przypomina trochę górę lodową. Tylko około 10 proc. inwestycji jest widoczna dla pasażerów, reszta pozostaje w ukryciu.

Jedną z instytucji, która musi się do budowy CPK przygotować, jest Polska Agencja Żeglugi Powietrznej. – Czeka nas kompletna zmiana struktury zarządzania. Konieczne będą także inwestycje w wyposażenie – podkreślił Janusz Janiszewski, p.o. prezesa Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej. – Liczba operacji lotniczych wzrośnie dwukrotnie.

Podczas Kongresu w Katowicach po raz pierwszy zaprezentowany został planowany układ infrastruktury Centralnego Portu Komunikacyjnego – w tym dróg startowych, dróg kołowania, terminali i stacji kolejowej, wraz z wynikami uzgodnień strategicznych z partnerami branżowymi.

Osobny panel poświęcono kobietom w biznesie. Wzięły w nim udział: Sonia Draga, prezes, redaktor naczelna Wydawnictwa Sonia Draga; Beata Drzazga, prezes BetaMed Centrum Medyczne; Malka Kafka, start-uperka, właścicielka restauracji Tel Aviv Food & Wine; Anna Kieszkowska-Grudny, trenerka biznesu, psychoterapeutka, właścicielka Minds of Hope, inicjatorka Akademii Przywództwa Kobiet LiderShe w Akademii Leona Koźmińskiego; Barbara Misiewicz-Jagielak, dyrektor ds. relacji zewnętrznych GrupaPolpharma, wiceprezes Polskiego Związku Pracodawców Przemysłu Farmaceutycznego; Joanna Mosiej-Sitek, zastępczyni dyrektora wydawniczego Gazety Wyborczej, dyrektor zarządzająca, redaktorka naczelna Wysokich Obcasów Praca.

– Kobiety w końcu dostrzegły, że nie muszą być lepsze od mężczyzn, bo się od nich różnią. Wykorzystajmy więc nasze cechy wrodzone do tego, żeby zmieniać ten świat. Wszystko zależy od nas – przekonywała Barbara Misiewicz-Jagielak. – Mężczyzna pytany, czy chce wziąć udział w panelu dyskusyjnym od razu mówi: „jasne, kiedy i gdzie mam się stawić?” Kobieta, której zaproponuje się to samo, nim odpowie, zastanawia się czego będzie musiała się douczyć – dodała, przekonując, że kobiety powinny w końcu zacząć akceptować się takimi, jakie są.

– Jeśli chodzi o przedsiębiorczość, to w Europie jesteśmy liderkami. Dwa razy więcej Polek jest właścicielkami małego biznesu – przekonywała z kolei Sonia Draga, prezes i redaktor naczelna wydawnictwo Sonia Draga. – Idziemy na urlop macierzyński, po którym musimy odnaleźć się na rynku zawodowym. Często w tym momencie decydujemy się założyć własny biznes, który z powodzeniem udaje się nam prowadzić – dodała. – Cały czas nie jesteśmy doceniane przez mężczyzn, bo kiedy dochodzi do pewnych decyzji na najwyższych szczeblach biznesu czy polityki, to panowie są w pierwszej kolejności brani pod uwagę. Nie wiem, czy zdołamy coś z tym zrobić przed pełną wymianą pokoleniową w tym zakresie – podsumowała.

Wśród tematów wiodących XI edycji Europejskiego Kongresu Gospodarczego w Katowicach znalazły się m.in.: zależność między ekspansywnymi technologiami a rozwojem gospodarczym i społecznym, wyzwania i meandry cyfryzacji, robotyzacji, automatyzacji, międzynarodowa współpraca gospodarcza, sukcesja i firmy rodzinne, rozwój metropolii i regionów, transformacja sektora energii i paliw.
Nie zabrakło treści mówiących o warunkach rozwoju – firm, branż, krajów, ujętych w perspektywie rozwoju zrównoważonego, „zielonego”, nawiązującego do ubiegłorocznego szczytu klimatycznego ONZ, który odbył się w Katowicach.

Obok paneli odbywały się międzynarodowe spotkania gospodarcze: Europa Centralna – Afryka, Polska – Ameryka Łacińska, Polska – Chiny i Polska – ASEAN.

W ramach towarzyszących European Start-up Days rozstrzygnięto konkurs Start-up Challenge. W tym roku do rywalizacji przystąpiła rekordowa liczba blisko 300 start-upów z kilku kontynentów. W gronie zwycięzców znalazły się: Bioceltix, MakeGrowLab, QNA technology, Hyper Poland, ProperGate, Salesbook.

XI Europejskiemu Kongresowi Gospodarczemu w Katowicach towarzyszył projekt EEC – Liderzy Przyszłości (EEC – Leaders of Tomorrow), przedsięwzięcie mające na celu zwiększenie udziału młodych w życiu publicznym oraz promowanie aktywnej postawy obywatelskiej. W wykładach otwartych wzięła udział rekordowa liczba – ponad 2000 studentów i młodych absolwentów. Gośćmi katowickiego Uniwersytetu Ekonomicznego byli: Rafał Sonik, przedsiębiorca i kierowca rajdowy; György Lévay – Research Manager, Infinite Biomedical Technologies; Dino Patti Djalal – założyciel i przewodniczący, Foreign Policy Community of Indonesia, Dżakarta; Bartosz Marczuk, wiceprezes Polskiego Funduszu Rozwoju; Gary J. Schmitt, Director, Program on American Citizenship and Resident Scholar Strategic Studies, American Enterprise Institute; Adam B. Czyżewski, główny ekonomista PKN ORLEN; Marcin Tchórzewski, założyciel Coders Lab, lidera w nowoczesnej edukacji IT; David James Egwu, Co-Founder, Young CEOs Business Forum, CEO, Eden integrated Services Limited, Board Member & Director of Government Communications, African Achievers Awards. Współorganizatorem wydarzenia już po raz piąty był Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach – Biuro Współpracy z Gospodarką i Absolwentami.

Podczas Kongresu wręczono nagrody w konkursie TOP Inwestycje Komunalne. Brenna, Chorzów, Ciechanów, Dorzecze Wisłoki, Gdańsk, Inowrocław, Katowice, Piotrków Trybunalski, Płock, Zgierz – w tych miejscach na przestrzeni ostatniego roku powstały przedsięwzięcia uznane za najlepsze. Uhonorowano także Inwestorów bez granic – znaleźli się wśród nich: Apator, BASF, CVC Capital Partners, Feerum, Mokate, Track Tec, TZMO, Rockwell Automation Polska oraz Volvo Polska.

Współgospodarzami Europejskiego Kongresu Gospodarczego w Katowicach były miasto Katowice oraz Województwo Śląskie.

×
Spodek w Katowicach › Skocz do Spodka