Podpisano porozumienie w sprawie organizacji COP24

180515 EEC OGOLN COP24 KOWALCZYK KRUPA 321_1024.jpg

Podczas Europejskiego Kongresu Gospodarczego minister środowiska Henryk Kowalczyk i prezydent miasta Katowice Marcin Krupa podpisali porozumienie określające m.in. szczegółowy podział zadań związanych z organizacją grudniowego szczytu klimatycznego ONZ w Katowicach.

24. sesja Konferencji Stron Ramowej Konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu (COP24) wraz z 14. sesją Spotkania Stron Protokołu z Kioto (CMP 14) odbędzie się w Katowicach 3-14 grudnia br.

Konferencje Stron (Conferences of the Parties - COP) są najwyższym organem Ramowej Konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu (UNFCCC), który jest uprawniony do sprawdzania realizacji jej postanowień.

Formalne strony organizacji w Katowicach COP24 określa obowiązująca już Ustawa o szczególnych rozwiązaniach związanych z organizacją sesji Konferencji Stron Ramowej konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu w Rzeczypospolitej Polskiej.

Na gruncie ustawy ministerstwo zawarło porozumienie z samorządem Katowic, precyzujące m.in. szczegółowy podział zadań związanych z organizacją szczytu. Jak sygnalizowali we wtorek sygnatariusze dokumentu, jego celem jest zapewnienie koordynacji przygotowań do szczytu, a także zapewnienie bezpieczeństwa uczestnikom oraz optymalnych warunków funkcjonowania mieszkańcom miasta i całej Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii.

W trakcie szczytu COP24 planowane jest przyjęcie pełnego pakietu wdrażającego Porozumienie paryskie. To pierwsza w historii międzynarodowa umowa, która zobowiązuje wszystkie państwa świata do działań na rzecz ochrony klimatu. Pakiet wdrażający umożliwi realizację Porozumienia w praktyce. Tym samym wyznaczy światową politykę klimatyczno-energetyczną na kolejne lata.

Źródło: PAP

×
Spodek w Katowicach › Skocz do Spodka