Grand Prix dla MCK w konkursie na Najlepszą Przestrzeń Województwa Śląskiego

DJI_0049 male.jpg

Międzynarodowe Centrum Kongresowe otrzymało nagrodę Grand Prix w tegorocznej edycji konkursu Najlepsza Przestrzeń Województwa Śląskiego.

MCK zostało wyróżnione za „stworzenie przestrzeni publicznej i budynku o charakterystycznej ekspresyjnej formie, stanowiącej harmonijne dopełnienie osi kultury i podkreślającej silną tożsamość tego miejsca".

W dniu dzisiejszym wręczone zostały nagrody w dwóch konkursach: Najlepsza Przestrzeń Publiczna Województwa Śląskiego 2016 oraz Architektura Roku Województwa Śląskiego 2015.

Nagrodę dla MCK odebrali Waldemar Bojarun, wiceprezydent Katowic oraz  Jerzy Szczepanik-Dzikowski z JEMS Architekci, pracowni, która stworzyła projekt obiektu.

To siedemnasta edycja konkursu, w którym nagrody i wyróżnienia przyznaje Marszałek Województwa Śląskiego. W tym roku zgłoszono 43 realizacje w czterech kategoriach: przestrzeń publiczna, zrewitalizowana przestrzeń publiczna, obiekt użyteczności publicznej i zrewitalizowany obiekt użyteczności publicznej. Celem konkursu jest rozwój i zmiany jakościowe przestrzeni publicznej, wzrost aktywności społecznej i gospodarczej, podnoszenie świadomości w zakresie kształtowania przestrzeni, a także promocja wysokiej jakości rozwiązań urbanistycznych i architektonicznych.

Nagrodzeni:

KATEGORIA ZREWITALIZOWANA PRZESTRZEŃ PUBLICZNA

Nagroda Marszałka: Kompleks Wieże KWK Polska. Rewitalizacja terenu zabytkowych wież wyciągowych szybów I i II dawnej Kopalni Polska w Świętochłowicach.

Za konsekwencję w działaniach na rzecz ratowania i przywracania do życia architektury przemysłowej Śląska. Za umiar zastosowanych architektonicznych środków wyrazu oraz atrakcyjną ofertę programową nowego miejsca na mapie zabytków przemysłowych miasta i regionu.

KATEGORIA OBIEKT UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ

Nagroda Marszałka: Rozbudowa Przedszkola w Paniówkach w gminie Gierałtowice.

Za interesujące, adekwatne dla miejsca, nowoczesne rozwiązania urbanistyczno-architektoniczne oraz ujmującą prostotę architektury, w elegancki sposób kreującą przestrzeń przebywania dzieci i kształtującą ich poczucie estetyki. Za stworzenie obiektu dostosowanego do odbiorcy usług projektowych i użytkowników budynku będącego przykładem możliwości wielkich zmian przy skromnych możliwościach finansowych.

KATEGORIA ZREWITALIZOWANY OBIEKT UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ

Nagroda Marszałka: Dom Pamięci Żydów Górnośląskich w Gliwicach.

Za uratowanie obiektu będącego świadkiem historii Śląska, za jego wzorcową renowację i stworzenie miejsca aktywności kulturalnej i edukacyjnej oraz za ambitne plany wykorzystania go na cele muzealne.

Nagroda Marszałka: Muzeum Dawnych Rzemiosł w Starym Młynie w Żarkach.

Za udaną rewitalizację budynku Starego Młyna, będącą przykładem racjonalnego, wyważonego podejścia do wykorzystania lokalnego dziedzictwa dla aktywizacji lokalnej społeczności i stworzenia atrakcji turystycznej o znaczeniu ponadlokalnym.

KATEGORIA PRZESTRZEŃ PUBLICZNA

W tej kategorii postanowiono nie przyznać nagrody, a jedynie dwa równorzędne wyróżnienia.

×
Spodek w Katowicach › Skocz do Spodka