KIERUNEK ŚLĄSKIE 3.0 - Konferencja

09 stycznia 2017, poniedziałek, godz. 11.00 - 13.30

W dniu 9 stycznia 2017 r. w Międzynarodowym Centrum Kongresowym odbędzie się konferencja podsumowująca projekt "Kierunek Śląskie 3.0".

Program konferencji:

11:00 – 11:05 Oficjalne rozpoczęcie spotkania
– Maciej Gramatyka, dyrektor Wydziału Komunikacji Społecznej UM WSL

11:05 – 11.15 Śląskie. Tu rozmawiamy…czyli z kim i o czym?
– Aneta Moczkowska, Sekretarz Województwa Śląskiego

11:15 – 11:30 Dlaczego Śląskie. Tu rozmawiamy?
– Wojciech Saługa, Marszałek Województwa Śląskiego

11.30 – 11:40 Tu rozmawiamy! O sensie partycypacji społecznej
– Jan Jakub Wygnański, Pracownia Badań i Innowacji Społecznych Stocznia

11:40 – 13:15 Debata z ekspertami dot. warsztatów i dokumentu Kierunek Śląskie 3.0
– moderatorka Aleksandra Gołdys, współpracująca z  Pracownią Badań i Innowacji Społecznych Stocznia

Aktywność przedsiębiorcza i innowacje na rzecz nowej gospodarki
– Ewa Gołębiewska – Zamek Cieszyn
Rewitalizacja przestrzeni miejskich i obszarów poprzemysłowych
– dr Bogusław Hajda, urbanista
Przyjazny transport, przyjazna energetyka
- dr Leszek Trząski, Główny Instytut Górnictwa w Katowicach
Kompetencje zawodowe, aktywność obywatelska i innowacje społeczne
– Piotr Stoły, CRIS Rybnik
Metropolizacja
– prof. dr hab. Andrzej Klasik
Różnorodność i bogactwo kulturowe
– Maciej Zygmunt, Regionalny Instytut Kultury

13.15 – 13.30 Zakończenie spotkania
Organizator

Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego

Spodek w Katowicach › Skocz do Spodka