IX Międzynarodowy Kongres Polskiego Towarzystwa Rehabilitacji

13 października 2016, czwartek, godz. 15.00 - 15 października 2016, sobota, godz. 16.00

Kongres Rehabilitacji w MCK

Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Rehabilitacji oraz Komitet Naukowy i Organizacyjny zaprasza do udziału w IX Międzynarodowym Kongresie Polskiego Towarzystwa Rehabilitacji, który odbędzie się w dniach 13-15 października 2016 roku.

 Tematem Kongresu jest:

„Interdyscyplinarna współpraca – przyszłość europejskiego modelu funkcjonowania PRM (Physical and Rehabilitation Medicine)”.

Celem Kongresu jest przedstawienie i popularyzowanie zasad kompleksowej rehabilitacji prowadzonej przez interdyscyplinarny zespół, zgodnie z aktualnymi wytycznymi biopsychospołecznego modelu rehabilitacji.

Medycyna oparta na faktach, przypisująca pacjentów do poszczególnych jednostek chorobowych oraz szybko dokonujący się postęp medycyny sprawiają, że z pola widzenia znika osoba chora i jej potrzeby. Holistyczne podejście do pacjenta to umiejętność syntezy wszystkich danych medycznych i ocena przełożenia tej wiedzy na ograniczenia funkcjonalne chorych.

Współczesna rehabilitacja, nazywana na świecie PRM  Physical and Rehabilitation Medicine (medycyna fizykalna i rehabilitacja), stanowi podstawę nowoczesnych systemów ochrony zdrowia, w których mają być stosowane  skuteczne  interwencje,  podnoszące  jakość  życia niepełnosprawnych. Konieczność interdyscyplinarnej i interprofesjonalnej współpracy, jak się dzisiaj wydaje, to jedyna skuteczna droga, dzięki której możliwe jest rozwiązanie wieloaspektowych problemów niepełnosprawnych oraz stworzenie efektywnego systemu biopsychospołecznego modelu rehabilitacji, mającego na celu poprawę w zakresie funkcji, struktur ciała oraz aktywności i uczestnictwa przy uwzględnieniu czynników w kontekście środowiska i osoby niepełnosprawnej.

I X Kongres PTReh to interdyscyplinarne forum wymiany wiedzy oraz doświadczeń. Zaplanowano cześć wykładową, warsztatową dyskusję okrągłego stołu oraz sesję studencką.

 

 

     


Organizator

Business Service GALOP
tel. 32 253 00 69
biuro@kongresy.com.pl

Spodek w Katowicach › Skocz do Spodka