Zdrowie publiczne - edukacja i profilaktyka, czyli zapobieganie chorobom ma przyszłość

28 listopada 2016, poniedziałek, godz. 10.00 - 17.00

ZP_1200x800.png


Konferencja pt. "Zdrowie publiczne - edukacja i profilaktyka, czyli zapobieganie chorobom ma przyszłość".

Zagadnienia poruszane podczas konferencji obejmą różne aspekty profilaktyki zdrowotnej, ze szczególnym uwzględnieniem szczepień ochronnych w strategiach zdrowia publicznego w krajach Grupy Wyszehradzkiej.

Wśród zaproszonych Gości są między innymi Przedstawiciele: ministerstw odpowiedzialnych za politykę zdrowotną Czech, Słowacji i Węgier; Ministerstwa Zdrowia RP; Głównego Inspektoratu Sanitarnego; Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego - Państwowego Zakładu Higieny; Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji; Organizacji Jednostek Samorządu Terytorialnego. Do udziału w poszczególnych sesjach zostali oczywiście zaproszeni także lekarze - wybitni specjaliści w wybranych dziedzinach medycyny.

Wybrana tematyka sesji:
• Rola profilaktyki w obszarze zdrowia publicznego medycyny i zapobiegawczej w strategiach zdrowia publicznego państw Grupy Wyszehradzkiej
• Organizacja i finansowanie szczepień
• Znaczenie szczepień w systemie zdrowia publicznego - dyskusja panelowa z udziałem m.in. wybitnych lekarzy specjalistów w wybranych dziedzinach medycyny
• Profilaktyka z perspektywy regionalnej; rola jednostek samorządu terytorialnego w wielosektorowej strategii Narodowego Programu Zdrowia

 

Patronat Honorowy:

Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego - Państwowy Zakład Higieny

Państwowa Inspekcja Sanitarna

Związek Powiatów Polskich

 


 

 

 

 

 


Organizator

Organizator: Grupa PTWP - wydawca miesięcznika i portalu Rynek Zdrowia
Tel. 32 209 13 03

Spodek w Katowicach › Skocz do Spodka