Za nami VI edycja Europejskiego Kongresu MŚP

29 października 2016, sobota, godz. 18.26

Kongres MŚP w MCK

W dniach 10-12 października 2016 w Międzynarodowym Centrum Kongresowym odbyła się szósta edycja Europejskiego Kongresu Małych i Średnich Przedsiębiorstw. Organizatorzy podkreślają, że jest to wydarzenie dedykowane najważniejszemu sektorowi polskiej gospodarki. O możliwościach rozwoju i wyzwaniach jakie stoją przed przedsiębiorcami dyskutowały osobistości ze świata nauki, polityki i gospodarki oraz delegacje zagraniczne z kilkudziesięciu państw.

Wydarzenie tona stałe wpisało się w tradycję europejskich wydarzeń gospodarczych. W ciągu trzech dni Kongresu odbyło się kilkadziesiąt sesji panelowych oraz szereg warsztatów i spotkań, w których udział wzięli eksperci z kraju i zagranicy. Wieloaspektowa tematyka spotkań poświęcona była szansom i barierom  stojącym przed mikro, małymi i średnimi przedsiębiorstwami.

Wypełniliśmy niszę, która istniała w Europie. Udowadniamy, że refleksja nad tą problematyką jest potrzebna zarówno w tym kraju, jak i w całej Europie. W Polsce jest 1,7 mln działających firm, w tym 3800 dużych przedsiębiorstw. Skala problemów: zautonomizowania, zorganizowania się tych firm oraz reprezentowania ich stanowisk przed administracją publiczną i samorządową, Rządem i Parlamentem – to główne wyzwania i zadania jakie stoją przed Kongresem – mówi Tadeusz Donocik, Prezes Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach oraz Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego Kongresu.

 

Informacja Miasta Katowice nt. źródeł finansowania budowy Międzynarodowego Centrum Kongresowego (Projekt):

Całkowita wartość projektu (PLN): 378 642 872,11 Koszty kwalifikowalne (PLN): 248 479 729,03 Poziom dofinansowania (%): 73,30 Kwota dofinansowania (PLN): 182 135 641,37

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego - realna odpowiedź na realne potrzeby Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 – 2013