Polityka prywatności

26 kwietnia 2016, wtorek, godz. 08.50

1. Wydawcą portalu jest PTWP Event Center Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Piotra Ściegiennego 3, 40-114 Katowice, zwana dalej "PTWP EC".

2. PTWP EC udostępnia czytelnikom portalu usługi wymagające rejestracji konta użytkownika, w tym codzienny newsletter, alerty informacyjne i forum dyskusyjne.

3. Rejestracja konta użytkownika w portalu PTWP EC jest bezpłatna. Dane wymagane do rejestracji konta użytkownika to aktywny adres e-mail i/lub login użytkownika oraz indywidualne hasło użytkownika.

4. PTWP EC nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy zamieszczanych pod tekstami oraz za treść wpisów użytkowników na forum dyskusyjnym.

5. PTWP EC zastrzega sobie prawo moderowania oraz redagowania treści komentarzy i wpisów.

6. PTWP EC zastrzega sobie prawo do usuwania treści niezgodnych z prawem, wulgarnych i innych naruszających podstawowe zasady współżycia społecznego i/lub niezgodnych z regulaminem danej usługi.

7. PTWP EC zachowuje prawo do uniemożliwienia użytkownikowi dalszego korzystania z konta w dowolnym momencie i bez uprzedniego kontaktu z użytkownikiem, w szczególności ze względów technicznych lub na skutek naruszenia przez użytkownika podstawowych zasad współżycia społecznego i/lub niezgodnych z regulaminem danej usługi. Każdy użytkownik ma możliwość raportowania do PTWP EC komentarzy i wpisów niezgodnych z powyższymi zasadami.

8. PTWP EC zastrzega sobie prawo do publikacji treści reklamowych w portalu, newsletterach, alertach, na forum i w mailingach rozsyłanych do użytkowników.

9. Dane użytkowników zebrane podczas rejestracji nie są udostępniane przez PTWP EC osobom trzecim. PTWP EC zastrzega jednak, że w przypadku podejrzenia popełnienia przestępstwa przez danego użytkownika może udostępnić wspomniane dane dotyczące jego osoby odpowiednim organom państwowym w sytuacji, gdy przedstawią one odpowiedni nakaz sądowy.

10. Zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U. Nr 133, poz. 883 z późniejszymi zmianami) PTWP EC zapewnia użytkownikom portalu możliwość wglądu do swoich danych oraz ich poprawiania. Dodatkowo, na wniosek użytkownika dane te mogą zostać w każdej chwili usunięte z bazy PTWP EC. Użytkownik może również w dowolnej chwili zamówić subskrypcję lub zrezygnować z subskrypcji newslettera, alertów i/lub innych usług wymagających rejestracji.

11. Powyższa Polityka Prywatności wchodzi w życie w dniu jej opublikowania na dedykowanej podstronie portalu PTWP EC i obowiązuje do odwołania lub zmiany.

12. Brak akceptacji Polityki Prywatności i/lub regulaminu danej usługi oznacza brak możliwości pełnego korzystania z konta użytkownika w portalu PTWP EC.

Informacja Miasta Katowice nt. źródeł finansowania budowy Międzynarodowego Centrum Kongresowego (Projekt):

Całkowita wartość projektu (PLN): 378 642 872,11 Koszty kwalifikowalne (PLN): 248 479 729,03 Poziom dofinansowania (%): 73,30 Kwota dofinansowania (PLN): 182 135 641,37

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego - realna odpowiedź na realne potrzeby Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 – 2013